KONSULT
annaboije

Systemisk teori och praktik för organisation och ledarskap

 

Start

”Aktionsforskning” – ”Learn by doing” (Dewey)

 

Vill du/ni slå flera flugor i en smäll?

Jag har framgångsrikt arbetat med ett koncept där jag tillsammans med pedagoger lägger upp en process för att samskapa goda lärande-, samarbets- samt kommunikationsmiljöer.

Vi lägger upp processen som en aktionsforskning och deltagande skola/förskola bestämmer själva i vilken utsträckning man använder mig i processen.

Vi använder oss av ett systemteoretiskt förhållningssätt, metoder och verktyg och planerar, agerar, utvärderar och reflekterar kontinuerligt under processen för att utveckla och förstärka framtida ledarskaps agerande samt säkerhetskälla alla inblandades välbefinnande.

 

 

Start ] Uppåt ]


Senast ändrad: 08 juli 2008