KONSULT
annaboije

Systemisk teori och praktik för organisation och ledarskap

 

Start
Uppåt

Arbetsmetodik:

 

Utifrån detta förhållningssätt är det viktigt för mig att arbeta i ständig dialog med alla inblandade.

 Innehåll, pedagogik och process varierar beroende på sammanhang och deltagarnas önskemål och behov.

Jag har som ambition att balansera mellan teori, praktik, träning, konkreta exempel, reflektion, analys och dialog med betoning på ”Hur gör vi det?”

 

 

Då jag intar förhållningssättet att vi ständigt befinner oss i en kontinuerlig lärprocess har det varit viktigt för mig att kontinuerligt skapa möjlighet för såväl mig som andra i de processer jag varit involverad i att lära genom att vara involverade, agera samt reflektera kring feedback.

Jag har också varit noga med att skapa möjlighet för egen utveckling kunskapsmässig såväl som personlig genom att ständigt vidareutbilda mig, ha professionell handledning samt ingå i ett nätverk av professionella som arbetar inom liknande områden

 

Några av de viktiga lärdomar jag dragit av mitt arbete tillsammans med andra är:

·        Vikten av ett tydligt, uppskattande och nyfiket ledarskap

·        Vikten av att arbeta främjande och förebyggande

·        Vikten av att involvera alla inblandade i en process

·        Vikten av att utgå från varje organisations eller grupps unika situation och sammanhang

·        Vikten av att som ledare ge makt åt alla inblandade att få sin röst hörd och uppskattad i arbetet med att samskapa goda lärande- och samarbetsmiljöer

·        Vikten av att samskapa strukturer, metoder och tekniker som möjliggör för alla att tala med varandra på ett hjälpsamt sätt

Start ]

Konsult Anna Boije  Svansjön 9  515 92 Kinnarumma   Tel: +46 701 70 94 02   Mail: anna.boije@me.com


Senast ändrad: 21 August 2008