KONSULT
annaboije

Systemisk teori och praktik för organisation och ledarskap

 

Start
Uppåt

Föreläsning

Exempel på

 

 •         Hur kan ett systemteoretiskt förhållningssätt vara hjälpsamt i det goda arbete vi redan gör

 •         Framgångsfaktorer och verktyg för ett utvecklande ledarskap.

 •         Läraren som ledare – med betoning på att samskapa goda lärandemiljöer

 •         Rektor som ledare för en systemteoretiskt präglad organisation

 •         Vi har makt att samskapa de samspelsmönster vi vill se.  Om ledarskapets möjligheter

 •         Låt oss tala med varandra – om hjälpsamma förhållningssätt och verktyg för kommunikation och samarbete

 •         Hur kan vi samskapa ett hjälpsamt kommunikations- och samarbetsklimat i arbetsgruppen, arbetslaget och hela arbetsplatsen? 

 •         Samskapande Samtal – Samskapade processer. Hjälpsamma verktyg för dialog och samarbete

 •         Hur kan vi skapa en levande likabehandlingsplan?

 •        Vem behöver mobbning? Om vikten av ett främjande och förebyggande arbete för att effektivt motverka alla former av kränkande behandling och              ”mobbning”  

 •        Lyssna på föräldrarna! Föräldrarna medarbetare eller motarbetare?

 •        Hur blir det ett nöje att samarbeta med alla?

 •         Konflikthantering – hjälpsamma verktyg och strategier

 •         Hur gör vi varje samtal till ett utvecklande och lärande samtal för alla?

 •         Att vara samtalsledare

 •         Att vara resursperson

 •         Alla kan bli vinnare! Om att tala med varandra på ett hjälpsamt sätt

 •         Hur kommer vi bort från syndabock och offer tänkande?

 •         Mångfald – Hur kan vi göra olikheter till en tillgång?

 •         Appreciative Inquiry. Teori och praktik

 •         Lösningsfokuserat arbete. Teori och praktik

 

 

Kontakta mig så kan vi skapa ett fokusområde som passar just dig/er.

Dessa teman kan också fås som utbildning för hel personalgrupp eller för enskilda individer

 

Konsult Anna Boije  Svansjön 9  515 92 Kinnarumma   Tel: +46 701 70 94 02   Mail: anna.boije@me.com


Senast ändrad: 21 August 2008