KONSULT
annaboije

Systemisk teori och praktik för organisation och ledarskap

 

Start
Uppåt

Förhållningssätt och arbetsmetodik

 

”Truth is not born nor is it to be found inside the head of an individual person, it is born between people, collectively searching for truth, in the process of their dialogic interaction”

 

(Bakhtin 1984)

 

 

 •    Människor är delar av system och sammanhang som fungerar
 •    Vi lever i sammanhang där vi påverkar och påverkas av varandra
 •    Vi kommer från olika världar/perspektiv därför finns det flera ”sanningar”
 •    Det finns en logik bakom varje handling, allt är kommunikation, därför är det viktigt att inta ett uppskattande och nyfiket förhållningssätt och att se all    kommunikation som en invitation till dialog.
 •    Vi kan samskapa en verklighet tillsammans därför blir samtalet en viktig grund för förändring
 •    Det vi fokuserar på blir vår verklighet.
 •    Betona människors resurser och fokusera på det som fungerar för att skapa energi att lyfta det som behöver förändras och utvecklas.
 •    Fokusera på här och nu och framåt och skapa hopp kring människors förmåga att nå dit.
 •    Tala med varandra och inte till eller om varandra.
 •    Inta ett nyfiket och uppskattande förhållningssätt
 •    Vi är vaksamma på våra fördomar. (vi tänker på hur vi tänker)
 •    Att fokusera på att stödja alla inblandade personer. Det är beteenden vi vill befrämja eller motverka inte personer
 •    Lära genom att reflektera på feedback

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsult Anna Boije  Svansjön 9  515 92 Kinnarumma   Tel: +46 701 70 94 02   Mail: anna.boije@me.com


Senast ändrad: 21 August 2008