KONSULT
annaboije

Systemisk teori och praktik för organisation och ledarskap

 

Start
Uppåt

Främjande arbete

 

Vikten av att arbeta främjande kan illustreras genom denna lilla berättelse:

 

Rädda så många du kan

 

”Fiskafänget avbröts abrupt när fiskaren fick se en människa komma flytande nedför forsen. Mannen i vattnet skrek på hjälp och fiskaren skyndade sig ut för att fånga upp honom. Just som han lyckades med detta, fick han syn på ytterligare en människa som kom flytande. Återigen kastade han sig i vattnet för att rädda den drunknande.

Det hela fortsatte så, och strax innan fiskaren skulle ge sig ut för att rädda en tredje person, kom en man gående i rask takt längs strandkanten. Fiskaren försökte hejda honom och be om hjälp, men mannen bara fortsatte att gå. När denne trots påstötningar vägrade att hjälpa till, blev fiskaren ursinnig och hävde ur sig alla möjliga okvädningsord om själviskhet och feghet. Då tittade mannen upp och sa:

– Fortsätt du med att försöka rädda så många du kan. Själv tänker jag gå och stoppa killen som står och knuffar i alla dessa människor.”

 

(Ur ”Varför växer gräset? Andra sådden.” Sammanställd av Klas Hallberg och Magnus Kull Brain Books 2000)

Jag hoppas att vi blir fler och fler som fokuserar på att jobba främjande istället för att vänta på att” rädda så många vi kan” när ohjälpsamma mönster redan utvecklas. Att vi så fort vi tar emot en ny grupp startar med att arbete medvetet för att samskapa hjälpsamma lärandemiljöer och samspelsmönster för alla.

 

 

En av mina utgångspunkter är att vi som ledare behöver medvetandegöra oss om den makt vi har att arbeta främjande, invitera alla inblandade att vara delaktiga och skapa de samspelsmönster vi vill se och att föra en dialog kring detta.

Min erfarenhet är att människor, om de ges möjlighet,  uttrycker att de vill bli uppfattade som goda arbetskamrater/klasskamrater.

Människor uttrycker att de vill bli tala med och inte om.

Människor upplever det lättare att tala med varandra om man använder ett uppskattande och framtidsorienterande språk samt fokuserar på beteende.

 Alla vill inte bli lyssnade till på samma sätt, det är viktigt att synliggöra detta.

 I princip ingen uttrycker att de vill bli uppfattade som någon som hindrar någon annans arbete eller lärande eller utsätter dem för obehag.

Människor är med och bidrar till positiv förändring och är delaktiga i att reda ut konflikter och missförstånd om de upplever sig lyssnade på, uppskattade och delaktiga.

Genom att möjliggöra dessa dialoger kommer vi att spara mycket tid och mänskligt lidande och främja miljöer där lärande, glädje och trygghet dominerar.

 

Jag har tillsammans med andra utarbetat metoder, verktyg och tekniker för att möjliggöra detta och arbetar nu med att validera och utveckla dessa samt möjliggöra för fler verktyg att födas genom detta arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsult Anna Boije  Svansjön 9  515 92 Kinnarumma   Tel: +46 701 70 94 02   Mail: anna.boije@me.com


Senast ändrad: 21 August 2008