KONSULT
annaboije

Systemisk teori och praktik för organisation och ledarskap

 

Start

Handledning/coaching

 

Jag erbjuder handledning/ coaching av individer såväl som grupphandledning.

Handledningen/coachingen kan också vara ett inslag i en pågående process

 

För att möjliggöra för alla att uppleva ett lärande och konkret nytta med handledningen är det viktigt att formulera en tydlig målbild samt att tydliggöra positioner och roller i processen. Det är också viktigt att vi samskapar en tillåtande och uppskattande atmosfär.

 

Jag använder mig av Sammanhangsmarkeringarna:

·        Vem är jag?

·        Vem är du/vilka är ni?

·        Vad skall vi göra tillsammans?

·        Vad betyder det för dig/mig?                                           (Bateson, Petit,Olsen)

 

Allt detta underlättar för att finna hjälpsamma vägar till målet.

 

Varje situation är unik och varje uppdrag och process är unik. Det är viktigt för mig att förhålla mig nyfiken och lyhörd för det lokala sammanhanget och anpassa mina insatser efter detta.

Under processens gång möjliggör jag kontinuerligt för alla inblandade att aktivt göra sin röst hörd gällande såväl innehåll som process.

 

 

Start ] Uppåt ]


Senast ändrad: 08 juli 2008