KONSULT
annaboije

Systemisk teori och praktik för organisation och ledarskap

 

Start
Uppåt
Våga drömma
Främjande arbete
Förhållningssätt
Arbetsmetodik

 

 

Utbildning:

Adjunkt i Samhälls Orienterande ämnen

Pedagogisk utvecklingsledare

MSc i Systemic Organisation and Leadership. (GCK,KCCF and Bedfordshire University.)

Ett flertal kortare i kurser i systemiskt och lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt

 

Bakgrund:

Jag har arbetat som SO-lärare i över 20 år, huvudsakligen undervisande elever i år 7-9.

 De senaste 15 åren har jag dessutom arbetat som pedagogisk utvecklingsledare och resursperson
 internt på en 4-9 skola, såväl som kommunövergripande i Mölndals Stad. Fokus för detta arbete

har varit att utveckla en god psykosocial miljö för alla.

 

Grunden för mitt arbete har varit att introducera systemteoretiska, socialkonstruktionistiska och

 lösningsfokuserade arbetssätt och metoder med syfte att samskapa goda lärande-, samarbets-,
och kommunikationsmiljöer.

 

I samarbete med personal och ledning har jag aktivt arbetat med hur vi alla kan utveckla vår förmåga

att kommunicera och möjliggöra processer som samskapar goda lärande - och arbetsmiljöer för

alla involverade bland annat genom att utveckla metoder och verktyg som bidrar till hjälpsam

kommunikation byggt på ett uppskattande och nyfiket språk och förhållningssätt

 

År 2000 startade jag min konsultfirma och har parallellt med arbetet i Mölndals Stad arbetat med

förskolor, skolor, utbildningsinstitutioner och företag i övriga Sverige.

 

Från och med 2008 arbetar jag enbart genom mitt företag.

 

 

  

 

Konsult Anna Boije  Svansjön 9  515 92 Kinnarumma   Tel: +46 701 70 94 02   Mail: anna.boije@me.com


Senast ändrad: 21 August 2008