KONSULT
annaboije

Systemisk teori och praktik för organisation och ledarskap

 

Start
Uppåt

Aktuellt:

 

Kognition och pedagogik         

 

Jag är medförfattare i det senaste numret av ”Kognition och pedagogik” som utges av Danskt Psykologiskt förlag.

Nummer 68 som utkommer i juni har temat ”Uppskattande och Lärande” och innehåller många spännande artiklar av bland annat Peter Lang, Elspeth McAdam, Karsten Hundeide, Anne Linder och René Kristensen. Min artikel heter ”uppskattande ledarskap i klassrummet – om att samskapa goda lärandemiljöer”

Ta dig en titt på deras hemsida , läs mer och kanske beställ ett exemplar.

http://www.dpf.dk/Default.aspx?Department=27

 

 

 

Låt oss tala med varandra på ett hjälpsamt sätt! En handbok för ledare i konsten att samskapa goda lärande-, samarbets- och kommunikationsmiljöer.

 

För närvarande arbetar jag med att skriva en bok med ovanstående titel som arbetsnamn.

Boken bygger på mina erfarenheter och mitt lärande som lärare och pedagogisk utvecklingsledare.

Boken kommer att varva systemteoretiska idéer med praktiska och konkreta verktyg för processer och samtal.

Boken är tänkt att kunna ge läsaren känslan av att ”detta kan jag också göra” och min ambition är därför att vara generös med konkreta exempel ur verkligheten

 

 

 

MSc Research Dissertation

In Systemic Leadership and Organisation Studies

 

 “Let us talk with each other” A case study about leadership in the classroom

 

An Appreciative Action Research study about how we can cocreate a safe and joyful learning environment through conversations using the notions of Positioning and Appreciative Inquiry.

Anna Boije 2007.

 

Som forskningsfokus för min MSc valde jag att tillsammans med några pedagoger aktionsforska med ett ”Appreciative Inquiry” perspektiv det pedagogiska ledarskapet med fokus på att samskapa goda lärandemiljöer.

Detta var också ett steg i att fortsätta utvärdera de verktyg som jag utvecklat och utbildar pedagoger  och andra ledare i att använda.

 

 De slutsatser vi drog av vår forskning var:

·        Att det är viktigt att bjuda in alla olika röster för att samskapa en gemensam vision av vad en trygg och glädjerik lärande miljö är.

·        Att processen med detta inviterar föräldrar, elever och lärare att engagera sig i en mer öppen dialog och därför bli mer delaktiga i interaktion.

·        Att språket bland de involverade ändrades från ett problemfokuserat språk till ett uppskattande och framtidsorienterat språk. Elever och föräldrar tog alltmer en aktiv del i att prata i samtal såväl som i skriftlig kommunikation och de uttryckte sina önskningar mer frekvent.

·        Elever, föräldrar och lärare var överens om att de upplevde ett annorlunda lärandeklimat. Missförstånd och konflikter minskade, Klassrumsklimatet blev lugnare och mer fokuserat på lärande.

·        Vi som lärare/ledare noterade hur viktigt det är att reflektera över återkoppling och vara flexibla i att anpassa oss efter varje grupps behov och önskningar.

 

 

Om du är intresserad av att läsa uppsatsen. Kontakta mig.

 

 

“A happy classroom is not one without problems and disappointments,

  But one that handles them with understanding and care”

              (Dr. Anthony, P. Whitney)

Konsult Anna Boije  Svansjön 9  515 92 Kinnarumma   Tel: +46 701 70 94 02   Mail: anna.boije@me.com


Senast ändrad: 21 August 2008