KONSULT
annaboije

Systemisk teori och praktik för organisation och ledarskap

 

Start

Utbildning/kompetensutveckling

 

Vilka behov har du/ni av utbildning/kompetensutveckling?

Vill ni ta ett helhetsgrepp i hela organisationen eller fokusera på vissa områden eller personer?

 

Kontakta mig för samtal kring hur just er utbildning/kompetensutveckling kan se ut.

 

Nedan följer exempel på teman som jag utbildat grupper, hela arbetsplatser samt kommuner i:

 

·        Hur kan ett systemteoretiskt förhållningssätt vara hjälpsamt i det goda arbete vi redan gör?

·        Framgångsfaktorer och verktyg för ett utvecklande ledarskap.

·        Läraren som ledare – med betoning på att samskapa goda lärandemiljöer

·        Rektor som ledare för en systemteoretiskt präglad organisation

·        Vi har makt att samskapa de samspelsmönster vi vill se.  Om ledarskapets möjligheter

·        Låt oss tala med varandra – om hjälpsamma förhållningssätt och verktyg för kommunikation och samarbete

·        Hur kan vi samskapa ett hjälpsamt kommunikations- och samarbetsklimat i arbetsgruppen, arbetslaget och hela arbetsplatsen?

 

·        Samskapande Samtal – Samskapade processer. Hjälpsamma verktyg för dialog och samarbete

·        Hur kan vi skapa en levande likabehandlingsplan?

·        Vem behöver mobbning? Om vikten av ett främjande och förebyggande arbete för att effektivt motverka alla former av kränkande behandling och ”mobbning”

·        Lyssna på föräldrarna! Föräldrarna medarbetare eller motarbetare?

·        Hur blir det ett nöje att samarbeta med alla?

·        Konflikthantering – hjälpsamma verktyg och strategier

·        Hur gör vi varje samtal till ett utvecklande och lärande samtal för alla?

·        Att vara samtalsledare

·        Att vara resursperson

·        Alla kan bli vinnare! Om att tala med varandra på ett hjälpsamt sätt

·        Hur kommer vi bort från syndabock och offer tänkande?

·        Mångfald – Hur kan vi göra olikheter till en tillgång?

·        Appreciative Inquiry. Teori och praktik

·        Lösningsfokuserat arbete. Teori och praktik

 

 

 

Start ] Uppåt ]


Senast ändrad: 08 juli 2008